Дюли сорт Триумф

Време на цъфтеж: Средно ранен

Опрашители: Хемус, Асеница

Срок на зреене: 15 октомври

Характеристика: Дървото е умерено растящо, с почти закръглена корона.

Плодове: Плодът е едър до много едър. Формата е крушовидна, със слабо изразена шийка, правилна, гладка, с очертани ребра в чашечната ямичка. Кожицата е тънка, умерено сочно, доста кисело, с приятен аромат, почти без каменисти образувания

Плододаване: Встъпва рано в плододаване. Има много добра и редовна родовитост.