Праскова сорт Редхейвън

Време на цъфтеж: Средноран

Опрашители: Самофертилен

Срок на зреене: 25 юли – 5 август

Характеристика: Дървото е умерено растящо с широкоразлята корона. Устойчив е на зимни студове и сравнително добре понася понижението на температурата по време на цъфтеж

Плодове: Едри до много едри.Кожицата е жълта, покрита с размита червена покровна украса, средно овласена.

Плододаване: