Сливи

Подложки иползвани при слива

подложка произход Сила на растеж пригодност Положителни страни недостатъци
Джанка P.cerasifera висока За всякакък тип почви Силата на растеж,добра Съвместимост със сортовете Уст.на акт.калции и асфикция Многообразни растения Образува издънки
Mirobolan 29C Клонова селекция на P.cerasifera висока За всякакъв тип почви Силата на растеж,добра Съвместимост със сортовете Уст.на акт.калции и асфикция Опрашваща способност
Ishtara Междувидов комплексен  хибрид Средно -слаба По прохладни и плодородни Ранно влизане в плододаване Добра големина и окраска на плода Чувствителен на съдържанието  на калции Неустоичив на студ
Adesoto Селекция с P.insititia средна При презасаждане Устоичив на Armillaria.mellea/чума Слаба сила на растеж  Първата година
GF 677 P.persica P.amygdalus висока При презасаждане За всякакъв вид почви   Добра сила на растеж и  Редовно плододаване Устоичива на акт.калции Много силния растеж до Влизане в плододаване