Кайсии

Подложки използвани при кайсията

Джанка P.cerasifera висока За всякакъв тип  почви Бързорастящ,добра приспо- Собимост,устоичива на активен калции  и  коренова асфикция Многообразие Образува издънки
Mirobolan 29C Клон на P.cerasifera висока За всякакъв тип  почви Добра приспособимост Устоичива спрямо активен калции и коренова асфикция Образува  издънки
Ishtara Междувидов хибрид средна Неуплатнени и плодородни почви Ранно влизане в плододаване Добра големина и окраска на плода Чувствителен на съдържанието  на калции Неустоичив на студ
Adesoto Селекция с P.insititia средна За честа смяна на насажденията.преодолява Почвената умора Устоичив на A.mellea/чума/ Бавен растеж първата година
Montclar праскова висока За песачливи ,бедни почви Устоичив на активен калции Добро прихващане,добър Растеж и разклоняване Само за сортове със средна Сила на растеж