Ябълки

Подложки използвани при ябълките

подложка произход Предавана сила на растеж пригодност Положителни качества недостатъци
M 9 T337 NAKB Клон на М-9 Ниска /-15% EMLA / За плодородни и поливни терени Ранно влизане в плододаване Много добри добиви и висококачествени плодове Лошо понася тежки и сухи почви
M 9 EMLA 9 Клон на М-9 Средно ниска За плодородни и поливни терени,в това число и тежки Ранно влизане в плододаване Много добри добиви и висококачествени плодове Малко основни корени
M 26 Хибрид между М-16 и М-9 East-Malling Средна /+25% T 337 NAKB / За плодородни и поливни терени За спърови сортове и слаборастящи Не понася уплатнени почви
M 106 Станция East-Malling Висока /+50-75% T 337 NAKB/ За различни типове почви Също и уплатнени За спърови сортове и слаборастящи Прекалено силнорастяща за Стандартните сортове

ФОРМА НА КОРОНАТА И ПЛЪТНОСТ НА ЗАСАЖДАНЕ

Форма на короната Схема на засаждане Растения на дка
Строино вретено на наклони 3 - 3.2 0.8 -1.2 260 -416
Строино вретено на равно 3.5 -3.7 0.9 - 1.3 208 -318
V-образна форма 3.5 0.7 - 0.8 350 -400
супервретено 3 - 3.2 0.5 570
бибаум 3.5 1 286
подложки за ябълки