За нас

Разсадник Шумен

„Разсадник Шумен“ е лицензиран овощен разсадник. Създаден е през 2001 година от агроном Пенчо Иванов, дипломиран през 1991 г. във ВСИ „ Васил Коларов“ гр. Пловдив, специалност Тропично и субтропично земеделие.

Разсадникът е локализиран в землището на село Салманово на площ от 175 дка. Търговската база се на намира на бул. Ришки проход № 201 в град Шумен.

В разсадника се размножават над 70 сорта овошки – череши, сливи, праскови, кайсии, ябълки, круши, дюли, мушмули, райска ябълка и други, като се разработват и нови сортове. Водещи критерии при избора на нови сортове са: високото качество на плодовете, високо плододаване, устойчивост на икономически значими болести и вредители, устойчивост при съхранение. Това осигурява добро качество при минимална употреба на пестициди, съответно - чистота на продукцията и намаляване на себестойността й.

Посадъчният материал се произвежда на вегетативни и генеративни подложки. По-голямата част от калемите се добиват в собствени маточници, а тези за нови сортове - от специализирани маточни насаждения. Оптималните условия на отглеждане и правилната растителна защита дават възможност за производство на здрав и висококачествен посадъчен материал, отговарящ на всички изисквания на европейския стандарт, БАБХ, ОДБХ - отдел Растителна защита.

База

Пазарът на продукцията се осъществява на едро и дребно:
- на едро - с предварителен договор за поръчка или на свободна продажба при наличност на желаните видове и сортове в търговската ни база на бул. Ришки проход № 201 в гр. Шумен.
- на дребно – в търговската база на „Разсадник Шумен“, намираща се на бул. Ришки проход № 201 в гр. Шумен или по куриерска спедиторска компания.

Към разсадника има създадени мострени овощни градини на площ от 79 дка на различни сортове, на различни видове подложки и разстояния за презентации пред клиенти, закупуващи посадъчен материал.

В търговската ни база предстои да бъде разкрита и агроаптека, където освен да откриете всичко необходмо за производството на здрава и висококачествена продукция, ще можете да получите и професионална консултация от специалист Растителна защита.

В „Разсадник Шумен“ може да получите още :
- професионална консултация за избор на сорт, подложка, разстояния на засаждане, резитба, пръскане.
- проектиране и създаване на овощни градини
- професионална консултация и необходимата документация за проекти и участие в програми за развитие на селските райони